Centrum leczenia żylaków
Żylaki kończyn dolnych
Metody leczenia

Leczenie żylaków parą wodną

Leczenie żylaków kończyn dolnych parą wodną metodą SVS oraz VBOX to jedna z małoinwazyjnych metod leczenia niewydolności żylnej.

Zabiegi leczenia żylaków parą wodną wykonuje lek. Paweł Mrozowski.

Cena zabiegu parą od 5 300 zł

Zabieg leczenia żylaków parą wodną nie wymaga hospitalizacji. Pacjent bezpośrednio po zabiegu wraca do domu.

Usuwanie żylaków parą wodną

Metoda ablacji za pomocą pary wodnej jest jedną z małoinwazyjnych metod leczenia niewydolnych żył. Metoda SVS/VBOX umożliwia usunięcie każdego rodzaju żylaków w trakcie jednego zabiegu.

Metoda SVS jest także jedyną małoinwazyjną metodą, która umożliwia usunięcie pni żylnych o dużej średnicy (powyżej 20 mm), dużych, powierzchownie położonych żylaków oraz żylaków nawrotowych.

Podczas zabiegu wykonywanego metodą SVS/VBOX, żyły zamykane są podaną do światła naczynia "przegrzaną parą wodną" o temperaturze około 110°C. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, pacjent bezpośrednio po zabiegu wraca do domu.

Zalety leczenia żylaków parą wodną

Względne przeciwwskazania do leczenia żylaków parą wodną

Kwalifikacja do zabiegu parą wodną

W celu umówienia się na zabieg leczenia żylaków parą wodną wymagana jest wizyta konsultacyjna u lekarza, który zabieg wykonuje. W trakcie konsultacji lekarz wykonuje badanie USG Doppler Color.

Wykonanie badania USG jest niezbędne w celu ocenienia wydolności zastawek żylnych i drożności układu głębokiego. W trakcie wizyty konsultacyjnej ustalana jest metoda zabiegu oraz jego cena.

Pacjent na konsultację może także przyjść z własnym badaniem USG Doppler Color.

Cena zabiegu parą: od 5 300 zł

Przygotowanie do zabiegu leczenia żylaków parą wodną

Szczegółowe zalecenia do zabiegu leczenia żylaków parą wodną pacjent otrzymuje w trakcie konsultacji lekarskiej.

Przebieg zabiegu RFITT

Bezpośrednio przed zabiegiem chirurg pod kontrolą USG mapuje żylaki. Mapowanie polega na szczegółowym zaznaczeniu miejsc ujścia niewydolnych żył i perforatorów.

Zabieg metodą SVS/VBOX wykonywany jest w znieczuleniu tumescencyjnym (miejscowym) w warunkach sali zabiegowej.

W celu wykonania zabiegu, do żyły odpiszczelowej i większych żylaków, wprowadzane są wenflony.

W trakcie zabiegu chirurg, pod kontrolą USG, przez wenflon do światła żyły wprowadza elastyczny, cienki cewnik, przez który podawana jest pod ciśnieniem przegrzana para wodna o temperaturze 120°C, tzw. para sucha.

Wytworzona przegrzana para wodna zamyka światło naczynia. Po zabiegu zamknięta żyła pozostaje w organizmie i ulega zwłóknieniu.

Wydostająca się pod ciśnieniem para wodna umożliwia usunięcie nawet najbardziej „krętych" żylaków bez konieczności ich wyrywania. Cały zabieg przeprowadzany jest pod kontrolą USG.

Po zabiegu, na poddawaną zabiegowi nogę, lekarz zakłada opatrunki oraz pończochę uciskową. Pończocha uciskowa wliczona jest w cenę zabiegu.

Bezpośrednio po zabiegu wymagany jest 30 minutowy spacer, który jest niezbędnym elementem prawidłowego postępowania pozabiegowego. Następnie należy powrócić do codziennych czynności.

Po zabiegu mogą wystąpić przebarwienia skóry nad naczyniem, zgrubienia oraz matting (drobna siateczka naczyń). Zmiany te ustępują samoistnie do sześciu miesięcy po zabiegu. Uzyskanie dobrego efektu wymaga często kilku uzupełniających zabiegów skleroterapii.

W przypadku wystąpienia następujących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

Osoby o większej wrażliwości na ból nie powinny przekraczać zalecanych dawek leków przeciwbólowych.

Zalecenia po zabiegu leczenia żylaków parą wodną

Przestrzeganie zaleceń pozabiegowych jest istotnym elementem procesu leczenia.

Powyższe zalecenia nie stanowią porady lekarskiej. Szczegółowe zalecenia otrzymają Państwo od lekarza po zabiegu.

Możliwe powikłania po zabiegu leczenia żylaków parą wodną

Cennik

Cennik leczenia żylaków parą wodną *

Konsultacja z badaniem USG Doppler Color dr Paweł Mrozowski 500 zł Konsultacja z własnym USG Doppler Color dr Paweł Mrozowski 350 zł Leczenie żylaków SVS/VBOX ze skleroterapią, jedna noga od 5 300 zł Leczenie żylaków metodą SVS ze skleroterapią, dwie nogi od 7 900 zł

* Cena zabiegu zależy od rozległości zabiegu. Cena obejmuje koszt pierwszej wizyty po zabiegu oraz koszt pończochy uciskowej, którą lekarz nakład pacjentowi po zabiegu. Koszt drugiej konsultacji po zabiegu 200 zł.

Lekarz wykonujący zabieg

Leczenie żylaków parą wodną

Badanie USG Doppler z konsultacją flebologiczną, dr Paweł Mrozowski, specjalista chirurg, flebolog.
Lek. Paweł Mrozowski, specjalista chirurgii ogólnej, flebolog certyfikowany przez PTF (Polskie Towarzystwo Flebologiczne).

Dr Paweł Mrozowski wykonuje badania USG Doppler Color żył kończyn dolnych, zabiegi: skleroterapii, leczenia żylaków laserem, leczenia żylaków parą wodną metodą SVS/VBOX, leczenia żylaków falami radiowymi metodą CELON, leczenia żylaków mikrofalą metodą EMWA, zabiegi hybrydowe oraz zabiegi klejenia żylaków.

Wizytę do dr Pawła Mrozowskiego można umówić wyłącznie telefonicznie.

Na temat